Facebook_Event

Reálie

Bohovia

Najrozšírenejšie kulty sú týchto štyroch božstiev. Nie je to tak, že ak by bol niekto ctiteľ Kogna, musel by pohŕdať inými božstvami a nemohol by si ctiť zároveň aj Pénitu či dokonca Gormora. Práve naopak, v čase štúdií sa úprimne utiekajú ku Kognovi, pred tribunálom k Solar(is)ovi, v časoch pôrodných bolestí ku Pénite a v neposlednej rade v ohrození života ku Gormorovi, aby ich ušetril. To platí aj pre kňazov! Tieto štyri božstvá resp. prapodstaty sú najhlavnejšími vo svete (pokladané za jediné pravé božstvá), avšak okrem nich sú desiatky až stovky menších bôžikov resp. patrónov tvoriacich najrozličnejšie panteóny. Niektorí učenci tvrdia, že poznanie, spravodlivosť, milosrdenstvo a smrť nedokážu byť nikdy pochopené a všetko ostatné je len vysvetľovanie si reality zosobňovaním si zlomkov skutočnosti do patrónov (napr. Thule Hromovládca- patrón búrok je len nepochopenie klimatických a atmosferických dejov). Rozšírené sú ako chrámy zasvätené jednému božstvu, tak aj synkretické chrámy, kde je možné vzývať božstvá a patrónov akýchkoľvek.

Kongus

Kognus

Kognus zosobňuje vo svojej prapodstate Poznanie. Predstavuje vedomosti a pokrok. Kognus zasial Poriadok i Chaos do sveta a preto svet dokáže existovať. Skrze Kogna je aj Moc vo svete a Moc je vo všetkom. V niečom viac a v niečom menej. Poznávame zmyslami, rozumom, dušou a tým sa učíme, poznávame, vieme alebo veríme. Najvyššie učenie sa nazýva mágia, pretože presahuje vedomosti a je čistou esenciou Kogna. Atribútmi Kogna, ako je aj zobrazovaný, je vševidiace oko (absolútnosť), strom (poznanie), orol či grif (z výšin vidí všetko), prípadne v umení ako okrídlená postava. Patrí mu živel vzduch a ročné obdobie Jeseň. Je patrónom vzdelania, tajomstiev, mágie a večnosti.

Kongus

Solar(is)

Solar niekedy nazývané aj Solaris je bezpohlavné či skôr obojpohlavné zosobnenie prapodstaty Spravodlivosti preto, že pred Spravodlivosťou sú si všetci rovní, muži i ženy všetkých rás. Solar(is) zvykne byť zobrazené najmä ako Slnko, ktoré svieti na všetkých a tak aj spravodlivosť je len jedna pre všetkých. Prípadne lev ako pán zvierat a symbol ochrany a pomoci. Jeho ročné obdobie je Leto a živlom oheň, ktorý zohráva kľúčovú úlohu aj v kulte. Oheň očisťuje, ohňom sa pripravuje potrava, oheň zahreje a chráni pred zimou. Očistný oheň sa uplatňuje aj ako najvyšší rozsudok – upálenie. Paradoxne kremácia a žiarové hroby sú zároveň aj prejavom najvyššej pocty. Pozeranie do plameňa je súčasťou rozjímania nad spravodlivosťou. V umení býva, okrem vyššie spomenutých atribútov, zobrazený v rôznych rasových kultúrach rozdielne: bradatý starec s kladivkom (trpaslíci – i keď ich tradícia búchania kladivkom pri rozsudkoch sa všeobecne rozšírila), slepá žena s mečom a váhami (elfská a ľudská spravodlivosť je slepá), obor s vrecom kamenia (u trolov a škretov je predstava, že každý má vo svojom vreci hriechy a na konci vekov bude každý hodený s vrecom uviazaným okolo nôh do krvavého jazera). Solar(is) je patrónom práva, súdov, vodcov, vojenskej moci, pomoci v núdzi a ochrany pred zimou, pokúšaním či samotným Gormorom.

Kongus

Pénita

Ktože obstojí pred Spravodlivosťou? Všetci niekedy spáchali nejakú neprávosť, a preto len zmierlivá ruka Milosrdenstva nás môže uchrániť pred spravodlivým hnevom Solar(is)a. Keď Pénita oroduje za nás u Solar(is)a o čo viac si máme my medzi sebou odpúšťať a prejavovať milosrdenstvo. Tak by sa dalo zhrnúť učenie Pénity, bohyni života a materstva, preto neprekvapí že sa v umení zobrazuje ako tehotná žena či matka s dieťaťom na rukách. Toto zosobnenie prapodstaty Milosrdenstva je aj patrónkou prírody a úrody, ktorá chce aby všetko vzrastalo, Jar je teda jej ročným obdobím. Jej kult lipne na vode, pretože vo vode vraj vznikol skrz Pénitu prvý život. Umývanie rôznych častí tela (najčastejšie rúk a tváre) je súčasť modlitby. Jej posvätným zvieraťom je ryba, ktorá sa obzvlášť konzumuje pri prejavovaní ľútosti či pôste (sebazapieraní). Je patrónkou rodičiek, detí, liečiteľov, roľníkov, lovcov, námorníkov a žobrákov.

Kongus

Gormor

Gormor je v prvom rade zosobnením prapodstaty Smrti. I keď smrť je vnímaná zväčša nepríjemne a ako nevyhnutná, Gormor však nepredstavuje nutne Zlo i keď závisť a pokúšanie je mu právom prisudzované. Bol to Gormor, ktorý môže za trýznivý zrod škretov zo závisti k Pénite. Taktiež Gormor nahovoril prvých mužov, aby najprv zahoreli žiadostivosťou voči prvým ženám a bez dovolenia Kogna vytvorili život, aby potom v tých istých mužoch vzbudil závisť a túžbu po cudzích ženách a zemi svojich blížnych, ktorá vyvrcholila pobraním zbraní a prvou vojnou a vraždami, čím sa prehrešili aj proti Solar(is)ovi. Jeho ročným obdobím je Zima a atribútmi pavúk (pavučina pokušení), had (žiadostivosť a plazenie sa po zemi), netopier (krvavé obety) či havran (smrť). V umení je zobrazovaný ako kostlivec, nezriedka s kosou a presýpacími hodinami. Vládne živlu Zeme, to preto sa najčastejšie mŕtvy pochovávajú do dier v zemi ako obeta, aby Gormor uložil ich telá k odpočinku. Ak by neboli uložení v hroboch, rozhnevaný Gormor by ich mohol vrátiť na svet ako nemŕtvych. V jeho kulte sa pokúšanie niekedy vykladá len ako skúšanie a nedáva sa mu napr. za vinu, že prví muži a ženy podľahli. Je patrónom škretov, hrobárov, baníkov (trpaslíci mu vraj prinášali obety, aby mu zadosťučinili za ťažbu drahokamov a kovov zo zeme), katov, vrahov či nekromantov aj infernalistov. Prischli mu tituly ako pán drakov, nemŕtvych (obzvlášť upírov) či démonov alebo knieža pekelné. Verejné vzývanie Gormora v temných, zlých záležitostiach však nezvykne byť tolerované.