Facebook_Event

Čo sú Sféry Osudu:

Sféry Osudu je hra spadajúca pod kategóriu LARP. Jedná sa teda o viacdňový high fantasy (stredoveký svet s rozprávkovými a mytologickými bytosťami a prostredím, kde sa odohráva súboj Dobra a Zla, ... elfovia, mágia, démoni, sféry a pod.) epický LARP vo volnej prírode, v ktorom sa kladie dôraz na dramatickosť a hrdinskosť postáv podporenú príbehovými udalosťami a atmosférou prostredia. Hráči si vytvárajú postavy hrdinov, ktorých tvorba je v spolupráci s organizátormi. Tie potom na hre stvárňujú a sú súčasťou mýtického atmosferického prostredia, na ktoré môžu reagovať či už prijatím, vychutnávaním alebo vzdorom. Umožňujeme súperenie postáv s príšerami (creepami), ale i navzájom postáv medzi sebou, pričom hráčom nejde o to zvíťaziť, ale sprostredkovať čo najdramatickejší zážitok ostatným hráčom i sebe. Vyžaduje sa tzv. hranie postavy von, teda postavy svoje konflikty prežívajú často verejne (nie len sami pre seba), do svojich problémov zaťahujú iných hráčov a vzniká tak dráma a emočne vypäté situácie. Samozrejme všetkého s mierou, aby sa z toho nestala fraška, avšak istá dávka pátosu do prejavu je vítaná. Vtipné situácie sa vyskytnú taktiež a zmysel pre humor oceňujeme, no i tu trváme na tom, že sa nejedná o čisto „for fun“ akciu (či už výsmešnú, parodickú alebo satirickú).

Kde? Kedy?

Sféry Osudu sa uskutočnia v dátume od 22.8. do 25.8.2013 v Novej Dubnici (okres Ilava) na mieste známom ako „starý salaš“ (mapa). Trvanie samotnej hry je od štvrtka večer 18:00 do nedele rána. Preto je nutné aby sa všetci hráči dostavili na miesto v čas a boli pripravení (v kostýmoch) najneskôr hodinu pred začatím hry.

Herný čas vo všeobecnosti je v rozmedzí od 06.00 do 02.00, aby si aj najvytrvalejší hráči mohli chvíľku oddýchnuť s vedomím, že nič nepremeškajú. Samozrejme že po 22.00 je nutné dbať na nočný kľud. V rámci herného času je teda umožnená interakcia postáv (napr. aj o polnoci vás môže prekvapiť upír) (Počas hernej doby nemá hráč dôvod sa pohybovať na hernom území bez kostýmu! )
Predpokladaný počet hráčov je okolo 50.

Na hru vstupné nie je, ale budeme sa skladať na pokrytie výdavkov na uskutočnenie tejto hry v cene: 6€.