Facebook_Event

Reálie

Modeon

Tento kraj bol ešte pred necelými dvoma desaťročiam rozdelený medzi Khaz-khanat a Dixireb – provinciu Ferainského impéria. Územie sa spojilo manželským zväzkom ferainského baróna a khazovskej vezírky. Modeon je oddelený od ostatného sveta horským masívom, v ktorom však na rozdiel od Skalistých hôr, nie sú známe žiadne významné ložiská rúd či drahokamov. Pôda tu je veľmi málo úrodná, dreviny bežné. Už len toto všetko je príčinou všeobecného nezáujmu o tento kraj. Keď k tomu pridáme beštie zostupujúce z hôr, slabú či skôr žiadnu vojenskú posádku dostaneme riedko osídlený kraj, ktorý len zriedkavo vyhľadávali dobrodruhovia pri hone na beštie či honbe za pokladmi...

Tak tomu bolo donedávna, pokiaľ sa pred asi troma rokmi z ničoho nič nezačali objavovať hrozivé beštie a tajuplní temní pustovníci vo väčších množstvách a terorizovali miestnych obyvateľov. Tí boli nútení pod strachom migrovať v obave o vlastný život. Iste doniesli sa aj chýry o objavení pokladov avšak riziká odradili aj tých najodvážnejších spomedzi miestnych. Na to Alistair, miestny správca Modeonu, sirota a jediný dedič po vezírke Salendre-al-Hassa a barónovi Robertovi de Couer, dal zriadiť cechy, ktoré prilákavajú nebojácnych dobrodruhov bažiacich po skúsenostiach, vedomostiach, pokladoch či sláve a tak začína nová epocha Modeonu... Podarí sa hrdinom zbaviť tento kraj nebezpečných tvorov, aby sa obyvatelia mohli vrátiť späť? Aké veľké poklady skrývajú zákutia tohoto kraja? A aké úlohy v sférach Osudu zohrajú novopríchodzí?