Facebook_Event

Tvorba postavy

Každá postava má na tvorbu postavy 3 EXPy, 3 ZLT a 1 Perk. Každý hráč si na začiatku hry vyberie jeden z troch typov postáv, ktorý bude stvárňovať (určuje jeho počiatočné hodnoty Sily a Vôle), následne si určí najdôležitejší atribút, Presvedčenie, ktoré určuje postoj postavy k boju Dobra a Zla. Pokračuje výberom Rasy. Hráč má možnosť kúpiť postave za EXPy, pri tvorbe postavy, nejakú Výhodu alebo za Nevýhody získať ďalšie EXPy do Tvorby postavy. Každý hráč má možnosť vybrať svojej postave jeden Perk, ktorý preddefinuje postavu. Po Presvedčení je Perk najdôležitejšou položkou. Za zvyšné EXPy môže postave kúpiť neviazané Schopnosti z Cechov.

Perky

Pod pojmom perky (z angl. perquisite) sa skrývajú neobyčajné nadprirodzené vlastnosti postavy, ktoré hráč nemôže nadobudnúť bežnou cestou – kúpou za EXPy, ale každý hráč si môže pri tvorbe postavy zvoliť len jeden jediný Perk, preto si veľmi dobre premyslite čo si zvolíte!. Perk nikdy neprideľuje nevýhodu, ale vždy len výhodu, týkajúcu sa paranormálnych schopností Hrdinov a spôsobu akým na seba s okolitým svetom vzájomne pôsobia. Môžu sa prejavovať nadprirodzene vo fyzickej, mentálnej, sociálnej alebo magickej rovine. Perk je to, čo vás odlišuje od všetkých ostatných a vytrháva vás so šedi zástupov. Môžu to byť vlastnosti ako napr.: Hovorenie s mŕtvymi, ktoré vám umožní komunikovať so Smrtkou či hráčom presúvajúcim sa na cintorín alebo Zrodený pre zbroj, ktoré vám poskytne možnosť nosiť ťažkú zbroj aj keď nemáte Silu 5 a pod. Je na vás akú vlastnosť si zvolíte a na vzájomnej dohode s organizátormi aký bude herný mechanizmus prevedenia vlastnosti na LARPe. Vo veľmi veľmi výnimočných prípadoch môžu organizátori počas hry udeliť hráčovi ďalšie perky.