Facebook_Event

Tvorba postavy

Každá postava má na tvorbu postavy 3 EXPy, 3 ZLT a 1 Perk. Každý hráč si na začiatku hry vyberie jeden z troch typov postáv, ktorý bude stvárňovať (určuje jeho počiatočné hodnoty Sily a Vôle), následne si určí najdôležitejší atribút, Presvedčenie, ktoré určuje postoj postavy k boju Dobra a Zla. Pokračuje výberom Rasy. Hráč má možnosť kúpiť postave za EXPy, pri tvorbe postavy, nejakú Výhodu alebo za Nevýhody získať ďalšie EXPy do Tvorby postavy. Každý hráč má možnosť vybrať svojej postave jeden Perk, ktorý preddefinuje postavu. Po Presvedčení je Perk najdôležitejšou položkou. Za zvyšné EXPy môže postave kúpiť neviazané Schopnosti z Cechov.

Presvedčenie:

Každý hráč si pre svoju postavu vyberie presvedčenie. Podľa tohto presvedčenia musí postava aj konať. Presvedčenie je nemeniteľné (výnimka kliatby a pod.)
Poznáme 8 presvedčení :

1. Absolútne dobro

Toto presvedčenie je typické pre fanatických bojovníkov za dobro, ako sú napríklad paladinovia či bieli mágovia. Postavy s takýmto presvedčením by za žiadnych okolností vedome nevykonali nijaké zlo! Lož, zrada či pretvárka u nich nenájdete. Sú veľmi čestné, ohľaduplné a v mene dobra ochotne položiť aj svoj život za správnu vec! Ich hlavným cieľom je vláda dobra a nepriateľom je zlo, ktoré rozšliapnu ako hmyz.

2. Dobro

Tiež veľmi kladné presvedčenie a keď nie je také ortodoxné ako absolútne dobro. Dalo by sa povedať že sú v podstate rovnaké, až na to, že postavy si pri všetkom tom dobre zachovávajú zdravý rozum, to znamená že sa na stádo drakov nevyrútia s kuchynským nožom a konajú oveľa viac s rozvahou.

3. Relatívne dobro

Aj relatívne dobré postavy sú dosť naklonené veci dobra a pomerne ochotne za neho bojujú, avšak vo chvíli keď je ohrozený ich život alebo majetok, ich nadšenie značne opadá. Celkovo sa dá povedať, že pre toto presvedčenie je veľmi ťažké klamať, podvádzať alebo zradiť priateľa, ale niekedy sú dôvody pre to tak silné, že neodolajú a za tučný obnos peňazí alebo šľachtický titul vykonajú nejakú tu nekalosť. Tieto postavy však môžu byť oddanými priateľmi či vernými spolubojovníkmi v dobrých a možno aj zlých časoch.

4.Kladná neutralita

Neutralita

Neutrálni v názve tohto presvedčenia vyjadruje snahu nositeľa nepliesť sa do žiadnych záležitostí dobro verzus zlo a radšej pekne potichu zmiznúť, ale ešte predtým si samozrejme niečo uliať do svojej kapsy (najlepšie všetko). Ale pretože je to neutralita kladná, tak postavy s týmto presvedčením predsa len ešte nezabudli všetky zásady cti a aj keď sa snažia myslieť len na seba, môže sa stať, že nečakane pomôžu priateľovi v núdzi. Môžu veľmi účinne spolupracovať pokiaľ z toho budú mať vlastní úžitok.

5. Záporná neutralita

Toto presvedčenie je veľmi typické pre zlodejov pretože vyjadruje životný názor asi v zmysle: všetko robiť pre seba a svoj prospech, pri každej práci sa spýtať najprv na peniaze a za primerane vysokú odmenu byť schopný prakticky čohokoľvek. Postavy s týmto presvedčením niesu vyslovene zlé, ale hrabú si len pre seba a pokiaľ dôjde k vážnej situácii a oni nedostanú riadne zaplatené, pokojne nechajú aj druha v núdzi.

6. Relatívne zlo

Postavy sú síce naklonené bojovať za zlo a šíriť ho ďalej, ale aj tak sa stane, že občas robia niečo iné, do svojich vreciek si ulievajú viac než je zdravé a vôbec robia veci na ktoré by správne zlý dobrodruh nemal ani pomyslieť. Pokiaľ ich však niekto požiada o nejakú zlú vec, tak ju vykonajú a možno za to ani nebudú chcieť tak vysokú odmenu. V družine sa tieto postavy môžu chovať rôzne, napríklad si môžu arogantne uťahovať z každého, byť krutý k ostatným a v družine roznecovať spory, prípadne sa hrať na dobrého priateľa nejakej dobrej postavy a neustále ju štvať proti ostatným členom skupiny.

7. Zlo

Nositelia tohto presvedčenia bývajú z pravidla veľmi prešibaný a v konaní zla nie sú tak šialení ako postavy s absolútnym zlom, dokážu sa perfektne skrývať a v pravý čas uderiť. Nič ich tak nepoteší ako dlho pripravovaná zrada alebo majstrovsky nafúknuté klamstvo. Zhromažďujú peniaze, pokiaľ ich potrebujú pre svoje temné ciele, ale im na nich v podstate nezáleží. Je lepšie sa vyvarovať ich prítomnosti, ale oni sa dokážu dobre skrývať!

8. Absolútne zlo

Je vlastne opakom absolútneho dobra. U takejto postavy môžeme hovoriť o posadnutom konaní zla. Je to úplný fanatik, ktorý je schopný zastaviť len preto aby mohol s veľkým potešením rozšliapnuť mravca. Absolútne zlí bývajú napríklad nekromanti, černokňažníci, padlí paladinovia. Pokiaľ sú navyše veľmi mocní, je lepšie sa im radšej z diaľky vyhnúť. Sú schopný obetovať všetko (aj svoj život) pre konanie zla a rozhodne sa im nedá veriť alebo ich mať za priateľov (iba ak by ste boli rovnako zlý).