Facebook_Event

Tvorba postavy

Každá postava má na tvorbu postavy 3 EXPy, 3 ZLT a 1 Perk. Každý hráč si na začiatku hry vyberie jeden z troch typov postáv, ktorý bude stvárňovať (určuje jeho počiatočné hodnoty Sily a Vôle), následne si určí najdôležitejší atribút, Presvedčenie, ktoré určuje postoj postavy k boju Dobra a Zla. Pokračuje výberom Rasy. Hráč má možnosť kúpiť postave za EXPy, pri tvorbe postavy, nejakú Výhodu alebo za Nevýhody získať ďalšie EXPy do Tvorby postavy. Každý hráč má možnosť vybrať svojej postave jeden Perk, ktorý preddefinuje postavu. Po Presvedčení je Perk najdôležitejšou položkou. Za zvyšné EXPy môže postave kúpiť neviazané Schopnosti z Cechov.

Rasy

Človek

Ľudia sú najrozšírenejšou rasou vôbec a tvoria najväčšiu časť svetovej populácie i keď sa dožívajú v priemere 60 rokov. Ľuďom je daná neobyčajná prispôsobivosť a vôľa presadiť sa. Nie vždy žijú s ostatnými rasami v miery a môže sa stať, že budú mať snahu ich utlačovať. Ľudská spoločnosť má väčšinou veľmi zložitú spoločenskú hierarchiu a veľkú rolu u nich hrá náboženstvo. Medzi ľuďmi sa nájdu rôzne povahy a charaktery, takže sa nedá povedať jednoznačne či sú dobrí alebo zlí.
Požiadavky - žiadne špeciálne

• Učí sa schopnosti o 1 EXP lacnejšie a maximálny počet schopností je o 1 vyšší (čiže 8)

Elf

Elfovia sa vyznačujú charakteristickými špicatými ušami a tým, že žijú v podstate večne. Spočiatku dospievajú ako ľudia, ale fyzické starnutie ich tela sa po dovŕšení dospelosti výrazne spomaľuje (čo spôsobuje, že u elfiek od približne 20 rokov zaniká možnosť gravidity). Spravidla sa však nedožívajú viac ako 200 rokov pre násilnú smrť, či sa zunujú smútkom alebo neunesú tiaž bytia. Tiahne ich ku tajomstvám viery, ale chovajú aj veľkú lásku k prírode a nedopúšťajú, aby boli stromy bezdôvodne rúbané či zver lovená len pre potechu. Sú veľmi citlivý, majú jemné spôsoby a obľubujú umenie (hudbu, poéziu či maliarstvo) ale najviac sa zaujímajú o mágiu a mystiku vo všeobecnosti. S lukom narábajú obratne, ale ovládajú aj meče či iné zbrane na blízko. Sú rôznych pováh i keď vo všeobecnosti sa dá povedať, že sú čestní a môžu pôsobiť formálne až upiato. Veľmi dbajú na svoj zovňajšok, obzvlášť hladko oholenú tvár a pestované vlasy.
Požiadavky – špicaté uši – môžu byť len zľahka zašpicatené ako v Pánovi prsteňov alebo i výrazné a veľké ako vo WarCrafte.

• Má o 1 vyššiu vôľu

• Ak je v lese (v okruhu 5 metrov okolo neho sú aspoň 3 stromy) o 1 mag viac

• V boji so strelnou zbraňou má bonus +1 do zranenia

Trpaslík

Trpaslíci so svojimi nižšími zavalitými postavami spočiatku sídlili spravidla vysoko v horských jaskyniach, ktoré sami vykopali, kde pádnymi krompáčmi či kladivami ťažko pracovali a dobývali zo zeme drahé kovy a drahokamy. Minulosť a spôsob života ich poznačili na mnohé ďalšie generácie. I dnes dávajú v spoločnosti prednosť príslušníkom vlastného rodu (rasy) pred inými. Rozprávajú spravidla nárečiami, používajú žargón a kreatívne vulgarizmy. I keď sa nehrnú so svojimi názormi príliš do popredia, ak sa im niečo nepáči, prosto to nespravia. Prejavujú sa ako vypočítaví a až paranoidní držgroši, ale i tak kladú neobyčajne veľký dôraz na česť. Niekedy bývajú tvrdohlaví aj hádaví (hašterivý, hundraví) a vyskytuje sa u nich utkvelá predstava, že sa im všetci snažia zviesť ich trpaslíčky. Často bývajú uzavretí do seba a nemávajú veľa priateľov. Avšak v priateľstve sú verní a priateľov nezradia. I keď neplatí to pre všetkých. Bez výnimky nosia dlhé brady (samozrejme, že trpaslíčky nie, ale traduje sa že na cesty si ich lepia, aby ich nebolo spoznať), ktoré im nezriedka siahajú až po pás.
Požiadavky – veľká brada siahajúca minimálne po hruď

• Na začiatku hry má o 3 ZLT viac (čiže 6 ZLT)

• Majú tajné vrecko, v ktorom nemôžu mať nič iné len max. 3 ZLT. O tieto 3 ZLT ich nemôže nik pripraviť a nik ich nenájde ani po prehľadávaní.

• Pri použití pádnej zbrane si pričíta ďalších +1 do zranenia.

Hobit

Hobiti sa vyznačujú vzrastom podobným trpaslíkom avšak ich postavy nie sú také zavalité či skôr sú len inak rozložené, keďže je u nich rozšírená nadváha. Tá súvisí s ich obrovskou chuťou k jedlu a celkovo zmyslovým pôžitkom obzvlášť chuťovým, ktorým sa oddávajú. Napriek tomu sú vychýrený neuveriteľnou obratnosťou a taktiež presnou muškou pri vrhaní, pretože majú bystrí zrak a istú ruku. V obliekaní sú veľmi konzervatívni a ich odevy tvoria často košele, kabátiky, nohavice s trakmi, čiapky či klobúky. Milujú kárované vzory a z farieb preferujú odtiene svetlých farieb obzvlášť žltej a zelenej. Ich povaha je väčšinou dobrosrdečná a veselá, no vyžívajú sa v pohodlnom živote, čo je v kontraste s ich prirodzenou zvedavosťou. Radi obdarovávajú darčekmi iných a ešte radšej darčeky prijímajú. Neradi bojujú a vyhýbajú sa konfliktom, ale keď sú v úzkych vedia byť veľmi húževnatí. Niekedy sa u nich vyskytuje silné ochlpenie nôh.
Požiadavky – kostým s hlavnými prvkami hobitieho odievania. Na prvý pohľad musí byť vidieť, že ste hobiti.

• Má o 1 nižšiu silu

• Pri vrhnutí zbrane si pričíta ďalších +1

• Pri použití dlhej zbrane si odčíta -1

• Raz za 2 hodiny môže ignorovať 1 platný úder zbraňou z blízka o ktorom vie, zvolaním: „Hobití úhyb, ignorujem!“

Škret

Škreti (známi aj ako škrati, ohyzdi či goblinovia) podľa starých legiend vznikli z elfov, ktorí boli chytení a zmutovaní či zdegenerovaní temným pánom Gormorom (odkaz božstvo) (niektorí škretí učenci však tvrdia, že nie sú zdegenerovaní, ale len evolučne vyspelejší ako krehkí a jemní elfovia). Či už je to pravda alebo nie, Gormor u škretov zohráva kľúčovu úlohu v kulte dodnes. Červenou farbou si potierajú tváre na znak obety, aby Gormor neprelieval už viac ich krv. Škreti sú veľmi hrdá rasa, ktorá uprednostňuje vlastné vlastnoručne vyrobené výrobky (či už odev, zbrane, zbroje). Škreti nemajú zmysel pre estetiku či krásu vo všeobecnosti a uplatňuje sa u nich estetika škaredého, čiže ich odevy môžu pôsobiť roztrhano, ich zbroje ako zlátaniny a zbrane ako nedokončené, ale je to úmyselné. V náväznosti na uprednostňovanie všetkého škretieho, u škretov dochádza aj ku krvismilstvu, kde najbližší príbuzní plodia medzi sebou potomkov. Ich telá preto trpia rôznymi fyzickými deformáciami, avšak k ich kultúre patria aj rôzne masky a doplnky, ktoré ako telesné vady len vyzerajú. Odráža sa to u nich aj na psychike a nezriedka môžu trpieť duševnými poruchami. Ich drsný spôsob života ich však neskutočne zocelil. Sú vychýrení ako lovci beštií a na bojovom poli sa preslávili ich štítové formácie. Niekedy si celé telo alebo aspoň viditeľné časti natierajú rôznymi odtieňmi čiernej, zelenej či hnedej, ale i tak nikdy nesmie prekryť výrazne viditeľné rituálne potretie červenou farbou na tvári.
Požiadavky – nesúvislé potretie tváre červenou farbou; masky sú vítané. Škretov môžete stvárniť rôzne nemusí to byť len ako goblini či trolovia z WarCraftu alebo škreti z Pána prsteňov.

• Má o 1 nižšiu vôľu

• Ak používa štít, pričíta si + 1 do zranenia všetkými zbraňami zblízka

• + 1 EXP za každú beštiu

Trol

Trolovia (niekedy nazývaní aj obry) sú vzdialení príbuzní škretov, od ktorých sa odlišujú vysokou, mohutnou postavou nezriedka presahujúcou dva metre. Ich spoločenstvá sú rodové na okraji spoločnosti, zväčša niekde na samote. Majú nesmiernu silu a odolnosť, ale akrobatické kúsky či filozofické dišputy od nich nečakajte. Sú žalostne nemotorní a ich myslenie je tak jednoduché, že na mnohých pôsobia hlúpo, k čomu prispieva i to, že spravidla trpia rečovými vadami (koktajú, neskloňujú slovesá a pod.). Ich kultúra pôsobí na iných primitívne, kruto, barbarsky až odpudzujúco. Chovajú veľkú úctu k svojím predkom a veria že ich duchovia ich ochraňujú. Všetci trolovia i trolice si bez výnimky za každého počasia maľujú na tváre hlinkou (modrou farbou) rozličné ornamenty, ktoré ich majú chrániť pred nešťastím a pôsobením zlých duchov. Sú totiž neuveriteľne poverčiví a bez svojho maľovania na tvári ani nevyjdu z chatrče. Napriek rozšírenému názoru sú zväčša pokojnej povahy a máločo ich dokáže vyviesť z rovnováhy, avšak trolovia sa často radi zabávajú predvádzaním prchkých reakcií, ktorými desia okolie. Trolovia si najviac zo všetkého vážia bojovnícku česť a hierarchiu, takže keď raz niekto svojím správaním získa u nich dôveru, môže sa na nich spoľahnúť. Nech sa však pred trolmi majú na pozore všetci čo radi slovičkária alebo nepôsobia sebaisto.
Požiadavky – modré maľovanie vo forme ornamentov minimálne na tvári; kostým musí pôsobiť barbarsky/šamansky (kožušina, koža, kosti, kly a pod.)

• Má o 1 vyššiu silu

• Učí sa schopnosti o 1 EXP drahšie a maximálny počet jeho schopností je o 1 nižší (čiže 6)

• + 1 do zranenia obojručnými zbraňami, ktoré niesu dlhé (do 150 cm)