Facebook_Event

Registrácia

Pozor!!! Registrácia bola spustená.

Ak máte záujem sa registrovať môžte tak urobiť na náš mail sferyosudu@gmail.com

Vzorová registrácia

Meno a Priezvisko : Jozef Žák
Prezývka : Jack
Vek : 22
Mesto : Nová Stará
Mobil : 0901 234 567
Alergie/choroby : alergia na orechy
______________________________________
Meno postavy : Fern
Rasa : Škret
Typ postavy : kadet, sila 4, vôľa 3 (4 – 1 rasová nevýhoda)
Presvedčenie : 6 – relatívne zlo
Výhody/Nevýhody: Som hrbatý a silno krívam na pravú nohu (+2 EPXy), mávam často halucinácie démonických príšer (+1 EXP), Odporúčanie ku Zálesákom (-2 EXPy)
Perky : Zrodený pre ťažkú zbroj – môžem nosiť svoju šupinovú zbroj aj keď nemám silu 5
Schopnosti: opravovanie (3EXPy) – aby som si mal ako privyrobiť
Predmety : Jednoručná sekera, kruhový 60cm štít, vrhací nôž, kúzelnícka palička (asi 35 cm), prsteň s erbom leva (ukradol som), šupinová zbroj.
ZLT : 3
EXP : 1 (nechávam do zásoby)
Background : Z predmestia, kde som vyrástol som odišiel po tom ako vyhorelo (odvtedy mávam halucinácie o démonoch). Bral som to ako kliatbu, že po mne Gormor ide i keď si vždy maľujem tvár na červeno. Nikde sa príliš dlho nezdržím a kvôli mojím telesným vadám sa mi ľudia vysmievajú. Zarábam si opravovaním rôznych predmetov. Pri jednej oprave som spoznal lovca, ktorý mi nemal čím zaplatiť, tak mi vypísal odporúčanie ku Cechmajstrovi Zálesákov. Preto prichádzam skúsiť šťastie tu a dokázať všetkým, že som Hrdinom.
______________________________________
Otázky : napr. nechápem schopnosti „zázrak uzdravenia“ ....

Na základe tejto registrácie nastane e-mailová komunikácia medzi organizátorom a hráčom. Po vzájomnej dohode potom organizátor pošle registrovanému sprievodnú listinu ktorú si hráč vytlačí a prinesie so sebou.