Facebook_Event

Reálie

Svet

Khaz-khanat:

Tento chanát je zväz rôznych kmeňov na čele s náčelníkmi, z ktorých je vybraný Khan. Územie Khaz-khanatu je rozsiahle, siahajúce od Veľkej južnej púšte cez stepné pláne až ku horskému masívu na severe, kde sa ťaží železo. Obyvatelia rôznych rás sa delia do kást, kde najnižšiu vrstvu tvoria otroci, ktorí nemajú žiadne práva či mzdu a konajú najťažšiu prácu. Nad nimi sú „bezcenní“, ktorí nevlastnia žiadnu pôdu a pracujú ako nevoľníci, no ich práva môžu brániť ich páni. Nasleduje kasta „slobodných“, zastúpená prevažne remeselníkmi, obchodníkmi, otrokármi a umelcami. Najvyššia kasta je tvorené bojovníkmi a kňazmi, teda akousi aristokraciou, vykonávajúcich aj úradnícke funkcie. Rozmanité je aj odievanie a výzbroj Khaz-ov , kde púštny a stepý ľud obľubuje ľahšie zbroj, zahnuté šable a reflexné luky vhodné pre jazdu, naopak Khazovia na severe v horských masívoch Skalistých hôr, kde je jazda neprípustná, vďaka bohatým zásobám železa, tvoria oddiely zakuté v oceli s ťažkými zbraňami. Rasy sú taktiež rôznorodé, kde majoritou sú samozrejme ľudia, ale je tu vo všeobecnosti zvýšená populácia škretov či na severe trolov a trpaslíkov. Khaz-khanat je známi svojou rasovou a náboženskou toleranciou, otrokárstvom a občasne expanzívnou politikou. Rozmanitosť je teda kľúčová pre hordy Khaz-khanatu aj napr. pri tituloch (vezír, bej, ataman, kalif,...)
Prirovnanie: púštny ľud si môžete predstaviť ako Beduínov či Saracénov, stepný ľud ako Mongolov či Avarov a severských Khazov ako Isengard z Pána prstenov.

Slobodné mestské štáty – Liga di Lorenzia:

Sloboda a voľnomyšlienkárstvo sú tak charakteristické pre Ligu mestských štátov na čele s mestom Lorenzia. V každom z týchto mestských štátoch je na čele mestská rada, v ktorej sú zastúpené najvýznamnejšie cechy zvyčajne s rodovou hierarchiou. Jednotlivé mestské štáty, hoci medzi sebou neraz i vojensky súperia, spája obchod a spoločná obrana voľnomyšlienkárstva ak sa objaví nepriateľ. Občania si môžu kupovať pôdu, ktorá sa stáva ich doménou, bránia si tak súkromné vlastníctvo, je zakázaný neoprávnený vstup na cudzí pozemok, ale očakávaná je pohostinnosť. Na poriadok v rámci mesta dohliadajú mestské milície vedené radou, ktoré bránia práva všetkých občanov, aj bedárov a všetky rasy bez rozdielu (aspoň by maliJ). Taktiež na udržanie bezpečnosti zvonka sa vydržuje vychýrená žoldnierska armáda. V oboch zložkách neraz slúžia i mágovia, ktorí si týmto garantujú slobodu bádania. Vedľa mágie aj umenie vo všetkých svojich formách zažíva rozmach, rovnako ako vedné odbory. Duelanti si môžu vyriaďovať svoje spory zákonnou formou za prísne stanovených pravidiel. Značná časť územia Ligy je pri pobreží alebo leží na povodiach širokých riek, kde na pilieroch stoja mestá. Bohaté severovýchodné banské mestá zásobujú drahými kovmi a železom ostatné mestské štáty. Liga di Lorenzia udržuje nadštandardné obchodné vzťahy so všetkými krajinami. Významní páni sa titulujú „don“ a dámy „donna“ a ak pochádzajú z významného rodu dostávajú prídomok rodiny či mesta predchádzaný Di/Da. Napr. Donna Rafaella di Bruma.
Prirovnanie: Občanov a charakter Ligy di Lorenzia si môžete predstaviť ako rannorenesančné slobodné talianske mestá (pozn. bez pušného prachu).

Aum Volaris:

Názov je odvodený zo staroelfštiny a v preklade znamená Pieseň vtákov. Napriek tomu, že najpočetnejší sú v tejto krajine hobiti, dominantnou rasou sú elfovia, i keď v hojnom počte sa tu v horách darí aj trpaslíkom. Ľudia tu, ako v jedinej krajine, tvoria menšinu. Pod horským masívom na juhovýchode sa rozprestiera rozsiahli Sid-Fealam (Posvätný Prales). V minulosti sa akýkoľvek vstup doňho trestal smrťou a nachádzalo sa v ňom hlavné mesto elfov. V súčasnosti je Sid-Fealam len chránenou oblasťou, v ktorej sa nesmie ťažiť ani loviť. Tradicionalistická časť elfskej komunity stále odmieta akúkoľvek fyzickú prácu a preto tá je zväčša vykonávaná hobitmi, trpaslíkmi, ľuďmi či progresívnymi elfami. Najvyšší orgán štátu je senát, do ktorého sú vo voľbách volení senátori podľa stavov. Voľbám predchádza rozsiahla volebná kampaň. A aj vďaka nej stále tvoria elfskí senátori trojštvrtinú väčšinu. Len v čase vojny sa volí jeden spomedzi senátorov ako diktátor – Hirah. Aum Volaris si udržuje magickú ochranu a profesionálnu armádu, ktorá dokáže chirurgicky presne udrieť, vďaka informovanosti ich vychýrenej rozviedky, kvôli agentom operujúcim snáď všade. Do podpísania prímeria a vybudovania silnej flotily boli v minulosti pobrežné magické študovne, kláštory a prístavy častým terčom drancovačiek Nordlingov. Netoleruje sa tu otroctvo ani trest smrti a život sa tu chráni od počatia až do prirodzenej smrti starobou. Tradicionalistický elfskí muži priberajú k svojmu menu aj meno otca s prídomkom 'las a elfky meno matky s prídomkom 'lin. Napr: Derio Sande'las či Parwe Firra'lin
Prirovnanie: Tento kraj sa dá pripodobniť najskôr asi Rímskej ríši s osídlením prevažne fantasy bytostí.

Ferainské impérium:

Cisárstvo, tento rozlohou aj populáciou najväčší štátny útvar, založený na troskách rozsiahlej barbarskej civilizácie, je tvorený týmito siedmimi provinciami: vojvodstvami: Westar, Nautica a Dixireb, kniežatstvami: Bergwek a Salves, Nordlingskou markou, ktorých panovníci sú kurfistami a kráľovstvom Ferain, kde sídli zvolený cisár so svojou dynastiou. Všetci vojvodovia, kniežatá aj markgróf sú lojálnymi vazalmi Ferainského kráľa – cisára z vôle bohov. Feudálnou pyramídou sa ďalej delia pozemky, práva a tituly vyššej a nižšej šľachte či rytierom nadol, kde sú slobodní mešťania a nevoľníci. Provincie dosahujú rôzny technický či kultúrny rozvoj a spoločenské zriadenie. Kým na severe Nordlingovia z marky sú/boli neurvalí pirátski nájazdníci, rozvinutejšia Nautica, na severozápade predstavuje Nordlingov, ktorí sa usadili a asimilovali pod podmienkou, že dohliadnu aby sa neopakovali výpady z Marky do Aum Volaris. Westar na stredozápade a Dixireb na juhu, v minulosti bojovali proti sebe vo vojne, no dnes vďaka spolupráci predstavujú najrýchlejšie sa rozvíjajúce kraje a elitu ťažkého jazdectva. Bergwek je kniežatstvom, na juhozápade, kde sa v horskom masíve Skalistých hôr v spletitých podzemných komplexoch ťažia suroviny na výrobu najkvalitnejšej ocele. Salves je ponorený do mystických, hustých lesov odkiaľ sa zo západu distribuuje presne dohodnutá miera vzácneho dreva. Ferain je technologicky, kultúrne a spoločensky najrozvinutejší a je srdcom celého impéria. Dominantnou a ďaleko najpočetnejšou rasou sú ľudia vo všetkých provinciách impéria. V Marke či Nautice sú silné komunity trolov a škretov. Bergwek sa nezaobíde bez trpaslíkov a škretov, Salves je pre zmenu útočiskom progresívnych elfov a hobitov. Základnou vojenskou jednotkou sú družiny, vydržiavané feudálnymi pánmi.
Prirovnanie: Nordlingská marka – škandinávski vikingovia, Nautica – Normani na úrovni 11-12. st., Westar a Dixireb európsky vrcholný stredovek v Anglicku či Francúzsku (13- 14.st.). Ferain ranno-renesančné Nemecko (pozn. bez pušného prachu). Bergwek si predstavte ako trpaslíčie siene v Morii a pod.