Facebook_Event

Tvorba postavy

Každá postava má na tvorbu postavy 3 EXPy, 3 ZLT a 1 Perk. Každý hráč si na začiatku hry vyberie jeden z troch typov postáv, ktorý bude stvárňovať (určuje jeho počiatočné hodnoty Sily a Vôle), následne si určí najdôležitejší atribút, Presvedčenie, ktoré určuje postoj postavy k boju Dobra a Zla. Pokračuje výberom Rasy. Hráč má možnosť kúpiť postave za EXPy, pri tvorbe postavy, nejakú Výhodu alebo za Nevýhody získať ďalšie EXPy do Tvorby postavy. Každý hráč má možnosť vybrať svojej postave jeden Perk, ktorý preddefinuje postavu. Po Presvedčení je Perk najdôležitejšou položkou. Za zvyšné EXPy môže postave kúpiť neviazané Schopnosti z Cechov.

Typ postavy
Presvedčenie
Rasy
Výhody a nevýhody
Perky
Cechy

Výhody a Nevýhody

Výhody a Nevýhody sú voliteľné rysy, ktoré pokiaľ sú vhodne zvolené, pomáhajú hráčom vytvoriť a zosobniť svoje postavy. Tieto rysy si môžu, ale nemusia vybrať hráči len na začiatku pri Tvorbe postavy. Počas hry im ich môže udeliť iba organizátor podľa okolností (nedajú sa na hre kúpiť za EXPy)! Klady sú špeciálne schopnosti alebo výhody, ktoré sú vo svete vo všeobecnosti vzácne nebo unikátne, zatiaľ čo Vady sú náchylnosti alebo nevýhody, ktoré kladú prekážky do existencie postav. Tieto Rysy vám môžu poskytnúť postavy s väčšou hĺbkou a osobnosťou, ale organizátori posudzujú povolenie alebo zakázanie rysu.

Klady a Vady sa môžu vyberať len pri tvorbe postavy a sú kupované skrz počiatočné EXPy. Každá Výhoda má svoju vlastnú bodovú cenu, zatiaľ čo každá Nevýhoda má bodovú hodnotu, ktorá je po zvolení príslušnej Nevýhody pripočítaná k celkové sume EXPov, ktoré môže hráč použiť počas procesu tvorby postavy. Postava si môže vziať toľko Výhod, koľko si môže hráč dovoliť, ale žiadna postava nemôže z Nevýhod získať viac, než 3 body (čo celkovo dáva 6 EXPov). Nevýhod si môže dať aj viacej ako za 3 body, ale nezíska za ne body. Bodové hodnoty určujú organizátori podľa okolností.

Výhody a Nevýhody sú rozdelené do 3 kategórií: fyzické, mentálne a sociálne. Fyzické popisujú Výhody a Nevýhody, ktoré majú súvis s fyzickým vzhľadom alebo schopnosťami postav, zatiaľ čo mentálne sa týkajú intelektuálnych schopností a vzorcov správania. Sociálne kategórie zahrňujú vzťahy a individuálne postavenie v spoločnosti Hráči si môžu (a mali by) vytvárať svoje vlastné Výhody a Nevýhody, ktoré sa hodia k ich postavám.

Príklady:

Fyzické

Slepý na jedno oko (páska cez oko) dostane 1 EXP, úplne slepý dostane 3 EXPy. Nevšedná krása (postava je predstavená pred hrou ako nevšedne príťažlivá pre opačné pohlavie) stojí 6 EXPov.

Mentálne

Schizofrénia, paranoja, imaginárny priateľ dostane 1 - 3 EXPy podľa závažnosti, mierumilovnosť (postava nedokáže nikomu inému ublížiť či spôsobiť bolesť) 3 EXPy ľahký spáč (keď niekto vstúpi počas spánku do jeho príbytku musí ho najprv zobudiť ) stojí 4 EXPy

Sociálne

Napr. hľadaný nejakým jedným za vraždu jeho príbuzného dostane 1 EXP, hľadaný všetkými kňazmi za démonické uctievanie Gormora dostane 3 EXPy Odporúčanie do Cechu Pevnosť mínus 2 EXPy. Slávny (zverejnenie nejakej informácie o postave pred hrou) mínus 1 EXP.