Facebook_Event

Základné pravidlá:

Hrdina

Hrdinom je každá postava, pretože sa zďaleka vymyká priemeru. Či už je to fyzická odolnosť, sila či regenerácia alebo jeho mentálna stálosť, silná vôľa, magenergia a odvaha. Každý hrdina je charakterizovaný najmä dvoma atribútmi: Sila a Vôľa.

Sila

Od jej výšky sa odvíja plnenie niektorých špecifických úloh ( Silákov poklad zavalený magickým kameňom, ktorý nedokáže dvihnúť nik, kto nemá silu aspoň 6 ). Je potrebná pre nosenie zbrojí. (viď. Zbroje). Svoju silu si hráč môže zvýšiť rôznymi Príležitosťami či predmetmi, natrvalo alebo len dočasne. Sila tiež garantuje minimálny počet životov.

Životy

Sila, zbroj príp. niektoré schopnosti, ktorými postava disponuje. (napr. Sila 4 + krúžková zbroj 3 + schopnosť odolnosť 1 = 8 životov ). Stratené životy si hráč môže doplniť:

Spôsob Podmienky Počet doplnených životov
Spánok Na začiatku každého dňa sa postava prebúdza s plným počtom životov. 100%
Jedlo „Veľké“ jedlo (nie horalka, jablko a pod., ale aspoň 15-20 minútové jedenie). Max 3x za deň. 1 život
Schopnosti Zázrak uzdravenia, Regenerácia, Zacelenie rán. (podrobnosti v sekcií Schopnosti)
Kláštor Rozjímanie v chráme ( min. 10 minút) spojené s dobrorečením kňaza. 1 život
Lesný Tábor Alchymista podá liečivý elixír ktorý sa pije na mieste. 1 zlatý = 2 životy (môže si doliečiť koľko potrebuje, nadbytočné životy prepadajú)
Lektvarom/Elixírom Treba vypiť celý bez prerušenia na jeden krát. (nedá sa piť po častiach!) Závisí od elixíru

Vôľa

Od jej výšky sa odvíja plnenie niektorých špecifických úloh ( kto nemá vôľu aspoň 4, nemôže sa napiť z čiernej studne strachu ) Svoju počiatočnú vôľu si hráč môže zvýšiť rôznymi Príležitosťami či predmetmi natrvalo či dočasne. Od Vôle sa odvíja základný počet magenergie (tzv. magov). Stratené magy sa dajú doplniť:

Spôsob Podmienky Počet doplnených magov
Spánok Na začiatku každého dňa sa postava prebúdza s plným počtom magov. 100%
Schopnosti Meditácia, Krvavá obeta, Odčerpanie sily. (podrobnosti v sekcií Schopnosti)
Na magickej pustine Scéna (min. 10 min.) - neprerušené RP rozjímanie na vyhradenom mieste. Ak ťa niekto vyruší, musíš začať odznova. 3 magy (môže kumulovať, čiže zotrvá v rozjímaní 30 min. a dostane 9 magov)
Magická veža Mág podá liečivý elixír ktorý sa pije na mieste. 1 zlatý = 2 magy (môže si doliečiť koľko potrebuje, nadbytočné liečenie prepadá).
Lektvarom/Elixírom Treba vypiť celý bez prerušenia na jeden krát. (nedá sa piť po častiach!) Závisí od elixíru

Skúsenosti

Hrdina za rôzne úlohy, príležitosti, porážanie creepov, ale aj dôveryhodné hranie postavy môže získať skúsenosti (tzv. EXPy). Za tieto skúsenosti sa môže učiť Schopnosti. Nie sú však žiadne úrovne (resp. levely), na ktoré by mohol po získaní určitých skúseností postúpiť. Skúsenosti rozdáva iba organizátor a ním poverené CP/AP/Creepy.

Schopnosti

Schopnosti predstavujú nevšedné danosti ktoré sa Hrdina naučil. Schopnosti sa spravidla učia v Cechoch. Prístup k niektorým schopnostiam (tzv. viazané schopnosti) je podmienený členstvom v danom cechu. Okrem cechov je už len pár možností ako sa naučiť niektoré iné skryté schopnosti (napr. Nekromancia a pod.). Na zoslanie niektorých schopností treba čas, magenergiu či iné. Počet schopností je limitovaný na 7 a preto sa schopnosti dajú aj zabudnúť. Zvýšiť limit nad 7 je možné len Príležitosťami či predmetom. (Napr. mám 7 a chcem ôsmu, tak sa rozhodnem zabudnúť schopnosť, ktorú nepoužívam apod.) Zabúdanie schopností je však možné iba po dohode s cechmajstrom. Schopnosti delíme na aktívne a pasívne.
- Pasívne má postava aktivované stále, teda sú to také, ktoré netreba nejako zvlášť hlásiť (napr. sečné zbrane +1 sa ohlásia len zvýšením zranenia o jedna pri zásahu).
- Aktívne sa musia vždy pri použití zoslať/ohlásiť, tie svojím efektom ovplyvňujú iné postavy a preto ich použitie má špecifickú formu – tzv. Slová Moci.

Slová Moci

Sú slová, ktoré treba povedať pri používaní aktívnej schopnosti. Každý Cech má svoje slovo moci, ktorým začína použitie schopnosti. Po tomto slove nasleduje ohlásenie efektu schopnosti tomu, kto je schopnosťou zasiahnutý. Napr. „ Fides – Požehnanie zbrane – Tvoja zbraň má do konca scény o jedna väčšie zranenie“. Slová moci musia byť vyslovené nahlas a zreteľne, aby ich zasiahnutý počul. (viď. Cechy )

Scéna

Scéna je základný časový údaj na hre. Jedna scéna môže byť prechod od studničky do mesta, jeden boj, alebo rituál. Je to dej počas ktorého sa robí nejaká, prevažne jedna, určitá činnosť. Maximálne trvanie scény je však 10 minút. To znamená že pokiaľ napr. niekto zoslal požehnanie zbrane na začiatku boja, ale bojová šarvátka sa predĺžila do polhodinového obliehania, tak po prvých 10 minútach požehnanie vyprchalo a musí byť zoslané znova. Alebo ak som na seba zoslal ochranu pred mágiou ako som prechádzal od cintorína do magickej veže, ale cesta mi trvá dlhšie ako 10 minút, budem musieť na seba zosielať opäť. Pri niektorých schopnostiach sa vyžaduje stvárňovať nejakú činnosť scénu - v tom prípade je to minimálne 10 minút. Napr. Konám krvavú obetu(schopnosť) tak roleplayujem rituál minimálne 10 minút(ale môžem aj pol hodinu)

Hlásenie zranení a RP zranenia

Hráč okrem toho že si odčíta určitý počet životov, tak aj zahrá zranenie (aj keď si hrdina, tak zásah obojručákom nebudeš ignorovať, ale zase nemusíš hľadať končatinu na zemi). V prípade že nie je útokom zraňovaný, hlási slovom : „ignorujem“ (napr. boj bežným mečom proti prízraku s nehmotným telom alebo ohnivá guľa proti magicky odolnej beštií ). Iné ako bežné zranenie sa musí ohlasovať. ( napr. „za 3 magické“ pri seknutí mečom so schopnosťou horiaca zbraň ).

Boj

Počas boja je prvoradá bezpečnosť a povinnosťou každého hráča je prerušiť boj, pokiaľ sa jeho protivník zranil alebo by sa mal dostať do nebezpečnej nehernej situácie ( terén, voda, ...). Každý útok musí byť vedený viditeľným náprahom od ramena a nielen lakťom alebo zápästím. Úder musí byť včas brzdený, citeľný, ale nesmie spôsobovať reálnu bolesť. Je zakázané útočiť na krk, hlavu a genitálie. Vyhnite sa úmyselným útokom na kĺby.

Zbroje:

Chráni svojho nositeľa tým, že mu navyšuje jeho celkový počet životov.
Ľahká (kožená, prešívaná a pod.) + 1 život. Pre nosenie tejto zbroje je potrebné mať silu aspoň 3 (pozor: silu, nie životy). Musí chrániť minimálne trup!
Ťažká (kovová lamelová, krúžková, plátová a pod.) + 3 životy. Imunita na vrhacie a streľné zbrane (samozrejme len na miestach kde reálne kryje). Pre nosenie tejto zbroje je potrebné mať silu aspoň 5 (pozor: silu, nie životy). Musí chrániť minimálne trup!
Poškodzovanie zbrojí po porazení – Zbroj svoj bonus stráca, keď sa stane poškodenou, až pokiaľ nie je opäť opravená. Poškodenou sa zbroj stane, keď je postava porazená ( napr. mám silu 4 a ľahkú zbroj – teda 5 životov. V boji ma rania za 4 životy ( a ostáva mi teda 1 život). Zbroj nie je poškodená a stačí mi doliečiť si stratené životy. Ak by ma ale v boji porazili ( 0 životov ), moja zbroj sa stáva poškodenou a pri doliečení mám max. 4 životy (sila) pokiaľ si nedám opraviť zbroj a nezískam tým piaty život.

Kúzelnícke rúcha:

Prevedenie a dizajn necháme na vašu kreativitu (na prvý pohľad musí byť zreteľné že sa jedná o kúzelnícke rúcho). Avšak posúdenie nároku na bonus, rovnako ako u zbrojí, je na organizátoroch. Poskytuje nositeľovi bonus + 1 mag. Musí zahaľovať aspoň polovicu tela! Pre nosenie je potrebné mať vôľu aspoň 3. S poškodzovaním kúzelníckeho rúcha je to rovnako ako u zbrojí t.j. stráca bonus keď je postava porazená, až pokiaľ sa rúcho neopraví. Samozrejme kúzelnícke rúcho nemôže byť kombinované so zbrojou a naopak!

Zbrane:

Každá zbraň zraňuje minimálne za 1. Každá postava smie používať iba 1 zbraň. (aj keď je jednoručná!!). 2 zbrane súčasne môže postava používať iba so schopnosťou „šerm dvoma zbraňami“. So zbraňou však môže používať štít, prípadne držať v druhej ruke iný predmet.
Typ zbraní : sečné, pádne, dlhé (150+ cm), obojručné, vrhacie, strelné,
Špeciálny prípad : kúzelnícka palica, holé ruky (dotyk).
Traduje sa, že meč je optimálna zbraň na boj s humanoidmi nakoľko je to vhodná na útok i obranu. Tupé pádne zbrane sú vhodné na boj s nemŕtvymi pretože ostatné zbrane im spôsobujú len relatívne malé zranenia. Ostré pádne zbrane sú podľa tradície zbraňou démonov pretože nimi zvykli prebíjať hrubú, často aj šupinatú kožu iným démonom. Dlhé zbrane sú vhodné na boj so zvieratami. A strelné a vrhacie poskytujú výhodu vzdialenosti.
Makety zbraní : Ako zbrane slúžia repliky historických či fantasy zbraní, ktoré majú pevné jadro (spravidla drevené), majú primeranú váhu a sú dostatočne obalené ( u mečov aspoň 2 cm funkčného mäkčiaceho materiálu, pádne zbrane či hrot kopije sa musia pri náraze rovnomerne deformovať, šípy a šípky musia mať korkovú zátku obalenú bambulou s polomerom aspoň 5 cm a pod, vrhacie zbrane musia byť celé mäkké a bezpečné aj pri náhodnom vrhnutí do hlavy/oka) Každá zbraň bude posudzovaná organizátormi a pokiaľ nebude povolená nebude vpustená do hry. Organizátori môžu zakázať zbraň bez udania dôvodu. Preto odporúčame prediskutovať vašu výzbroj s organizátormi vopred. S reálne poškodenou zbraňou sa nesmie pokračovať v boji. Jednoručné zbrane max. dĺžka 100 cm (zvyčajne 90 cm), obojručné do 150 cm (zvyčajne 130 cm), dlhé do 200 cm. Luky a kuše náťah do 15 kg.

Poškodenie zbraní

Každá zbraň okrem magických a artefaktov sa môže poškodiť (či už efektom schopností, príležitosťou a pod.). Tzn. nemožno ju opäť použiť, až pokým nie je opravená. (Opraviť sa dá v meste a dedine, príp. schopnosťou ). Vrhacie zbrane a tiež šípy sa po vrhnutí/vystrelení automaticky poškodia. Toto pravidlo však neplatí pre magické vrhacie a strelné zbrane.

Kúzelnícke palice/paličky

Postava s ňou nesmie útočiť, ale iba sa brániť. Pri použití určitých kúziel (napr. „ľadový dotyk“) môže slúžiť ako predĺžená ruka, ak kúzelník ovláda príslušnú schopnosť (vždy sa však jedná o priloženie palicou/čkou, nie o úder!). Každá palica/čka bude mať samozrejme kartičku ku ktorej patrí, a na ktorej sú vysvetlené jej ďalšie špecifické vlastnosti. Palice a paličky môžu byť taktiež vzácne/magické predmety či dokonca artefakty.

Holé ruky

Pri niektorých kúzlach sa vyžaduje dotyk. Ten je reprezentovaný dotykom/ tlapnutím naplocho otvorenou rukou so spojenými prstami (nie zápästím, malíčkovou hranou, bodnutím prstami či nebodaj úderom päste a pod.) Takýto dotyk zraňuje za 0 a rátajú teda sa len pridané efekty kúzla. Avšak schopnosť „obojručný boj“ zvyšuje zranenie dotykom na 1. Napr. okrem efektu kúzla je cieľ zranený za 1, ak si to útočník praje. Iný fyzický kontakt v miere zdravého rozumu.

Štíty

Musia byť zhotovené z vhodných materiálov a musia mať primeranú váhu k svojej veľkosti. Hrany štítov musia byť obalené tak aby nepoškodzovali zbrane (surovou kožou, hadicou a pod.). Štítom sa neútočí ani neprerážajú sa línie. Štít o kruhu s priemerom 60cm, prípadne aby sa vmestil do obdĺžnika 50x60cm môže používať každý. Štíty nad tento rozmer smie používať len postava so schopnosťou Štítonoš. Každý štít okrem magických a artefaktov sa môže poškodiť (či už efektom schopností, príležitosťou a pod.). Tzn. nemožno ho opäť použiť, až pokým nie je opravený.

Agónia

Hranica vyradenia – v prípade že hráč príde o všetky svoje životy a dostane sa na nulu (či pod nulu), nezomiera, ale upadá do stavu, v ktorom padá na zem, chvíľku (pár sekúnd) sa zvíja vo veľkých bolestiach a upadá do bezvedomia. V tomto stave sa nesmie akýmkoľvek spôsobom brániť. V Prípade, že nebude do konca scény (boja) dorazený alebo ošetrený, vyliečený či akýmkoľvek spôsobom sa počet jeho život nezvýši minimálne na 1, ostáva malátny (nemôže behať, kričať, apod.) a jediné čo môže je stonať a dovliecť sa k najbližšej možnosti doliečenia.

Úmrtie postavy

Porazená postava môže byť dorazená. V tom prípade postava umiera. Ostáva ležať do konca scény (min. 10 minút ). Potom sa presúva ( s rukou za hlavou – signalizuje že je mimo hry ) na cintorín, kde vyhľadá smrťáka.

Prehľadávanie

Porazená/Dorazená postava môže byť prehľadávaná. Hráč je povinný na požiadanie vydať bezpodmienečne všetky herné predmety (kartičky)

Zajatie

Postava ktorá je porazená alebo sa vzdala môže byť zajatá – spútaná. Spútanej postave podajú do rúk špagát/lano a oznámia jej, že ju spútali. Spútaná postava nemôže bojovať, kúzliť ani používať schopnosti (s výnimkou schopnosti Majster pút). Z pút sa nemôže sama dostať.